Vikinský meč

Vzorem a předchůdcem mečů Vikingů byl meč keltsko-germánského typu (Vendelské období), známý z lodních hrobů. Vikinští mečíři však svým bojovníkům nestačili dodávat potřebné množství zbraní pro válečné výpravy. (Vikinské období začíná rokem 804, nájezdem dánského krále Gottfrida na hranici mezi Dány a Sasy). Po dobu trvání jejich panství na severu, od 9. do začátku 11. století se severský styl, odpovídající jejich vkusu, rozšířil i do dílen jejich dodavatelů do západní a střední části Evropy. Podnes je takový meč označován jako typ doby Vikingů. Obchodování evropských mečířů s Vikingy skončilo pevným státním uspořádáním Skandinávie, Dánska i Anglie. Dobu výbojů, o kterých si s hrůzou vyprávěla celá Evropa, uzavřela bitva u Hastingsu roku 1066.


Výzdoba

Záštity s hlavicemi nesou často výzdobu v jellingském slohu, v níž se projevuje tradice staršího skandinávského zvěrného ornamentu 10. století. Ozdoby představují typická uspořádání do osmiček splétaných zvířat, draků a hadů. U hlavice spojuje tato uspořádání vzor v podobě řetízku.


zpět