Meč pro jednu a půl ruky

Meč pro jednu a půl ruky byl jednou z nejefektivnějších a nejuniverzálnějších zbraní s dlouhou čepelí. Jeho jílec
je prodloužen natolik, aby se dal přidržovat levou rukou.


Přímá, široká a dostatečně dlouhá čepel měla většinou šestiboký průřez. Záštita byla buď rovná
nebo ohnutá směrem k hrotu čepele. Tento meč, určený pro pěší bojovníky, se začal v Evropě používat
začátkem 14. století. Teprve v 15. století byl přijat mezi zbraně soubojové a od té doby se začal
objevovat i v honosném provedení. Jako bojová zbraň měl jedenapůlruční meč svůj
význam zhruba do poloviny 16. století.
zpět